Hafan Cymraeg Hafan Cymraeg Newyddion Amdanom Ni Cysylltu â Ni I Rieni a Gofalwyr I Blant a Phobl Ifanc I Weithwyr Proffesiynol Home

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Gogledd Cymru

Adborth

English

English

Hunangymorth

Os ydych yn dioddef o broblemau iechyd meddwl, mae yna lawer o dechnegau hunangymorth a allai’ch helpu i ddelio â bywyd bob dydd ac adfer eich lles emosiynol, gan gynnwys: