Hafan Cymraeg Hafan Cymraeg Newyddion Amdanom Ni Cysylltu â Ni I Rieni a Gofalwyr I Blant a Phobl Ifanc I Weithwyr Proffesiynol Home

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Gogledd Cymru

Adborth

English

English

Pryderon

Mae iechyd meddwl, sydd weithiau’n cael ei adnabod fel iechyd emosiynol neu les emosiynol, yn un mor bwysig ag iechyd corfforol.

Mae yna wahanol fathau o afiechydon corfforol a gwahanol ffyrdd o’u trin nhw, ond hefyd mae yna wahanol fathau o broblemau iechyd meddwl a gwahanol ffyrdd o drin y rhain hefyd.

Weithiau mae’n anodd gan bobl siarad am iechyd meddwl - yn yr adran yma gallwch ddod o hyd i wybodaeth a chyngor am broblemau iechyd meddwl cyffredin: