Hafan Cymraeg Hafan Cymraeg Newyddion Amdanom Ni Cysylltu â Ni I Rieni a Gofalwyr I Blant a Phobl Ifanc I Weithwyr Proffesiynol Home

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Gogledd Cymru

Adborth

English

English

Eich Iechyd Meddwl / Adeiladu eich Gwytnwch


Weithiau mae’n teimlo fel pe na bai gennych reolaeth dros beth rydych yn ei feddwl neu’n ei deimlo.  Trwy wneud newidiadau syml i’ch bywyd, gallwch wneud gwahaniaeth mawr i’ch iechyd meddyliol.


Mae yna lawer o bethau y gallwch eu gwneud i help i gadw eich meddwl yn iach, dyma rai syniadau: