Hafan Cymraeg Hafan Cymraeg Newyddion Amdanom Ni Cysylltu â Ni I Rieni a Gofalwyr I Blant a Phobl Ifanc I Weithwyr Proffesiynol Home

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Gogledd Cymru

Adborth

English

English

Your Mental Health
Worries
Useful Info
Eich Iechyd Meddwl / Adeiladu eich Gwytnwch Pryderon

Eich Iechyd Meddwl /

Adeiladu eich Gwytnwch

Pryderon

Hunangymorth

Gwybodaeth Defnyddiol

Beth yw Iechyd Meddwl?


Mae Iechyd Meddwl yn golygu Meddwl Iach!


Mae bod yn iach eich meddwl yn golygu mwy na bod yn rhydd oddi wrth broblemau iechyd meddwl.  Os ydych yn iach eich meddwl byddwch yn gallu:‘Iechyd emosiynol’ neu ‘lles’ yw’r gair a ddefnyddir gan rai pobl am iechyd meddwl ac mae yr un mor bwysig â iechyd corfforol.


Yn wir, mae Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) yn dweud fel hyn: ‘Mae iechyd meddwl yn rhan hanfodol o iechyd: yn sicr, nid ydych yn iach os nad yw eich meddwl yn iach!


‘Mae iechyd meddwl yn gyflwr lles lle mae unigolion yn gallu canfod beth yw eu galluoedd, yn gallu ymdopi gyda phwysau arferol bywyd, yn gallu gweithio’n gynhyrchiol ac yn gallu gwneud cyfranid i’w cymuned.  Yn yr ystyr bositif hon, mae iechyd meddwl yn sail i les yr unigolyn ac i weithrediad effeithiol y gymuned’. (WHO - Sefydliad Iechyd y Byd)


Fodd bynnag, mae stigma ynghlwm wrth broblemau iechyd meddwl.  Golyga hyn bod pobl yn teimlo’n anghyfforddus yn eu cylch ac yn anfodlon siarad amdanynt.  Mae llawer o bobl yn teimlo’n rhy anghyfforddus i siarad am eu teimladau ac yn eu cuddio.  Bydd pobl ifanc yn aml yn dweud eu bod yn teimlo’n anweledig oherwydd nad yw pobl yn gallu gweld sut maent yn teimlo.  Ond mae gwybod beth yw eich teimladau a gallu eu mynegi yn arwydd o iechyd.


Peidiwch â theimlo’n anweledig, defnyddiwch eich llais a siaradwch efo rhywun!!


Cliciwch ar y lluniau isod am fwy o wybodaeth


Hunangymorth Galeri Gwybodaeth Defnyddiol

Galeri