Hafan Cymraeg Hafan Cymraeg Newyddion Amdanom Ni Cysylltu â Ni I Rieni a Gofalwyr I Blant a Phobl Ifanc I Weithwyr Proffesiynol Home

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Gogledd Cymru

Adborth

English

English

Croeso i ‘Meddwl am Iechyd Meddwl’ gwefan a gafodd ei ddatblygu gan Wasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.


Rydym yn gobeithio y bydd llawer o wybodaeth ddefnyddiol am ddulliau o edrych ar ôl eich iechyd meddwl ar y wefan hon.


Mae Iechyd Meddwl yn golygu Meddwl Iach !


Rydym hefyd yn gobeithio y bydd y wefan hon yn rhoi help a chyngor i blant a phobl ifanc, rhieni a gofalwyr a phobl sy’n gweithio gyda phlant i wybod beth i’w wneud os ydynt yn poeni am broblemau a allai effeithio ar iechyd meddwl.


Cliciwch ar yr animeiddiad byr isod sydd wedl cael ei ddatblygu ar gyfer plant a phobl ifanc sydd efallai yn dioddef o broblemau iechyd meddwl.