Hafan Cymraeg Hafan Cymraeg Newyddion Amdanom Ni Cysylltu â Ni I Rieni a Gofalwyr I Blant a Phobl Ifanc I Weithwyr Proffesiynol Home

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Gogledd Cymru

Adborth

English

English

  Bibliotherapi: Cynllun Rhagnodi Llyfrau ar gyfer Plant a Theuluoedd


   Mae gan bob teulu gwestiynau neu’n cael anawsterau o bryd i’w gilydd ac mae llawer o dystiolaeth yn     dangos gall defnyddio deunyddiau hunan-gymorth o’r radd flaenaf fod yn effeithiol ar yr adegau hyn.  Gall     y cynllun hwn eich helpu i gael mynediad at y llyfrau sy’n rhoi’r wybodaeth hon i chi.


Ynghylch y CynllunBeth os nad yw’r llyfr o gymorth?Ffyrdd eraill o ddefnyddio’r CynllunCyfrinachedd


Mae’r staff llyfrgell yn bobl broffesiynol a byddant yn eich trin â pharch.  Mae hyn yn golygu na fyddant yn dweud wrth unrhyw un eich bod yn defnyddio’r cynllun.


Rhestr  Llyfrau’r Cynllun Bibliotherapi


Eich Llyfrgelloedd Lleol: