Hafan Cymraeg Hafan Cymraeg Newyddion Amdanom Ni Cysylltu â Ni I Rieni a Gofalwyr I Blant a Phobl Ifanc I Weithwyr Proffesiynol Home

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Gogledd Cymru

Adborth

English

English

Rhwystro Hunanladdiad


Os ydych yn ymwybodol o unigolyn ifanc sydd â meddyliau hunanladdol e.e.Mae’n bwysig eich bod yn ceisio helpu i sicrhau lles a diogelwch yr unigolyn ifanc.


Ymhlith y pethau gallwch chi wneud i helpu mae:Gallwch hefyd siarad ag aelod o’n Tîm Dyletwydd yn eich Swyddfa CAMHS Lleol.


Ystyried a oes unrhyw faterion sy’n ymwneud â diogelu ac amddiffyn plant - os oes, yna bydd angen i chi rannu eich pryderon â’r unigolyn ifanc a chysylltu â Gwasanaethau Cymdeithasol i wneud cyfeiriad amddiffyn plant.


Rhoi gwybod i’r rhieni / gofalwyr am feddyliau’r unigolyn ifanc - byddai’r rhan fwyaf o rieni eisiau gwybod sut byddant yn gallu helpu ac efallai y byddant yn rhan bwysig o gadw’r unigolyn ifanc yn ddiogel.