Hafan Cymraeg Hafan Cymraeg Newyddion Amdanom Ni Cysylltu â Ni I Rieni a Gofalwyr I Blant a Phobl Ifanc I Weithwyr Proffesiynol Home

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Gogledd Cymru

Adborth

English

English

FRIENDS


Mae FRIENDS for Life yn helpu plant a phobl ifanc i ymdopi gyda theimladau o ofn, pryder a thristwch, drwy adeiladu ar eu hyder a’u hunan-barch.  Mae plant a phobl ifanc sy’n cymryd rhan yn y prosiect FRIENDS for Life wedi gallu cynyddu eu galluoedd i ddod o hyd i atebion i broblemau emosiynol bob dydd.


Datblygwyd FRIENDS for Life yn Awstralia ac mae wedi cael ei ymchwilio dros 12 blynedd.  Nawr mae’n cael ei ddarparu mewn ysgolion ledled y byd.  FRIENDS for Life yw’r unig raglen ataliol ar gyfer plant a phobl ifanc a gydnabyddir gan Sefydliad Iechyd y Byd (2004).


Mae FRIENDS for Life wedi profi i wella hyder a hunan-barch plant yn ogystal â chynyddu eu gallu i ddod o hyd i atebion i broblemau bob dydd.  Mae ymchwil wedi dangos y gall yr effeithiau cadarnhaeol hyn bara am hyd at chwe blynedd.


Mae FRIENDS yn rhaglen 10 session, bob wythnos sy’n cael ei redeg gan staff yr ysgol a staff cyswllt yr ysgol, fel y Nyrs Ysgol.  Mae bob hyrwyddwr grwp yn cael ei hyfforddi i ddarparu’r rhaglen FRIENDS for Life.


Am fwy o wybodaeth, ewch i  Wefan FRIENDS