Hafan Cymraeg Hafan Cymraeg Newyddion Amdanom Ni Cysylltu â Ni I Rieni a Gofalwyr I Blant a Phobl Ifanc I Weithwyr Proffesiynol Home

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Gogledd Cymru

Adborth

English

English

Therapi Ymddygiad Dialectig (DBT)


Therapi Ymddygiad Dialectig neu ‘Dialectical Behaviour Therapy’ yw DBT.  Nod y therapi yw helpu pobl a all fod yn profi rhai o’r problemau canlynol.  Mae gan DBT sail tystiolaeth gadarn ar gyfer helpu pobl i leihau ymddygiadau hunan-laddol a pharahunanladdol.  Fodd bynnag, nid yw’n bosibl cyfeirio pobl ifanc yn uniongyrchol at y rhaglen DBT - bydd yn rhaid cyfeirio at Wasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc (GIMPPI) a bydd yr asesydd yn gallu penderfynu os yw’r person ifanc yn addas i gael ei gyfeirio at y rhaglen DBT.


Os bydd pobl ifanc yn cael eu cyfeirio at DBT bydd therapydd DBT yn cael ei neilltuo ar eu cyfer ac yn cynnig tua 4-6 sesiwn ‘cyn-driniaeth’.  Mae’r cyfnod hwn yn mynd i’r afael â nod y person ifanc, problemau cyfredol, sut y gall DBT helpu ac unrhyw faterion cymhelliant.  Yna, bydd gofyn i’r person ifanc ymrwymo i DBT llawn.   Yn dilyn hyn, bydd anawsterau yn cael sylw yn ôl y lefel blaenoriaeth ganlynol.Er y gall pobl ifanc DBT yn gyffredinol fod eisiau delio â materion trawma’r gorffennol yn uniongyrchol, pan fo ymddygiadau hunan-laddol a hunan niwed yn bodoli mae’n bwysig rheoli’r rhain cyn mynd i’r afael â’r trawma yn uniongyrchol oherwydd cynnydd arferol mewn emosiynau anodd sy’n digwydd ar ddechrau gwaith o’r math.


Mae gan ein tîm DBT 6 therapydd sydd yn gallu rhoi dim ond canran o’u hamser gwaith i DBT.  Felly, weithiau bydd rhaid aros am ychydig i gael gweld therapydd DBT.


Mae disgwyl i bobl ifanc fynychu sesiynau unigol aml a grŵp dysgu sgiliau wythnosol.  Os ydych yn weithiwr proffesiynol gyda mewnbwn parhaus i berson ifanc sy’n derbyn DBT yna gofynnwn i chi gefnogi’r person ifanc a’u teuluoedd i sicrhau presenoldeb ym mhob sesiwn unigol a grŵp.